Vykonávame repas a opravy hydromeničov výmenným spôsobom. Doručujeme po celom Slovensku.

Záruka 2 roky.

Repasované hydromeniče od 210 Eur pre 4 stupňové prevodovky, 5, 6, 7 a 8 stupňové prevodovky.

Neváhajte nás kontaktovať telefonický na 0905 198 677. Spoločne si vyšpecifikujeme typ repasovaného hydromeniča a cenové možnosti.


Typické príznaky poškodenia a poruchy prevodníkov krútiaceho momentu.

Typické poruchy hydromeničov závisia od prevodovky. V jednom modeli to bude šklbanie alebo mykanie a v iných modeloch to môže byť cítiť pri akcelerácii v dôsledku vibrácií alebo takzvaného pretiahnutia rýchlostných stupňov - ich nepružného radenia.

Najbežnejšou poruchou hydromeniča je opotrebovanie takzvaných „blokovacích“ platní. Keď disky zmenšia svoju hrúbku opotrebením a zmenia svoju viskozitu, počas akcelerácie bude zreteľne cítiť vibrovanie.

Pri prudkom rozbehu alebo pri vysokých otáčkach môžete počuť špecifické zvuky a hluk z dôvodu posunutia vonkajších plechov meniča krútiaceho momentu.

Aké sú účinky jazdy s poškodeným meničom krútiaceho momentu?

Jazda s poškodeným prevodom riadenia je mimoriadne nebezpečná, pretože kolesá sa môžu zablokovať v jednej polohe alebo stratiť schopnosť otáčania. To sa môže priamo prejaviť nehodou. Preto v prípade zistenia prvých príznakov poškodenia by ste mali okamžite konať.


Zoznámte sa s procesom repasácie hydromeniča.

Otvorenie

Pred začatím procesu regenerácie je kryt meniča krútiaceho momentu rozrezaný.

Umývanie

Po vyrezaní krytu hydromeniča vyberieme všetky prvky a dôkladné ich vyčistíme od zvyškov obloženia a kovových pilín pod vysokým tlakom.

Profesionálna kontrola

Ďalším krokom je posúdenie technického stavu všetkých prvkov.

Výmena dielov za nové

Všetky opotrebované diely sú nahradené novými originálnymi.

Zváranie

Keď je hydromenič vo vnútri vybavený novými komponentmi a je zmontovaný, odborníci ich namontujú na zvárací stroj. Zváranie sa vykonáva s najvyššou presnosťou.

Skúšky ponorením

Pre zaistenie presnosti a tesnosti vykonaného zvaru je každá kvapalinová spojka testovaná. Skúšky ponorenia sa vykonávajú v špeciálnom zariadeni, vďaka ktorému je možné zistiť aj tie najmenšie vzduchové bubliny.

Meracie testy

Nasledujúce testy sú testy merania, ktoré nam umožňujú skontrolovať, či rozmery zváraného hydromeniča majú správnu veľkosť. Aj chyba 1 mm sa môže prejaviť v nesprávnej inštalácii a chybnej obsluhe.

Dynamické vyvažovanie

Posledným krokom v repasačnom procese je dynamické vyváženie prevodníka. To vám umožní zistiť akúkoľvek podváhu, ktorá by sa počas prevádzky mohla prejaviť vibráciami. Iba po absolvovaní všetkých skúšok sa prevodník krútiaceho momentu dodáva k zákazníkovi.

Repasácie a opravy hydrodynamických meničov pre tieto značky.